дейности

Начало дейности
ФУТБОЛ
19 окт. 2014
0
ФУТБОЛ

Знаете ли, че най-добрият треньор по ФУТБОЛ е Бате Влади? За да станеш шампион тряб

19 окт. 2014
0
МОДЕРНИ ТАНЦ

"Танцът е нашето щастие. В ритъма на румба, валс и ча-ча-ча, нашата учителка Милена щ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
13 окт. 2014
0
АНГЛИЙСКИ ЕЗ

А може би искате детето Ви да започне изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК от ранна детска