Eкип

Начало Eкип

Директор :                    – Янислава Ахчиева

                                                                       Тел. 02/831 31 40

Касиер – домакин       – Нели Стоянова

Главна Мед.сестра      – Маргарита Палашева

                                                                      Тел.0889 58 81 75

Яслена група „Сладурани”

              Тел: 0889 06 61 83

 

Старша мед.сестра   – Мария Шекерова

 Помощник- възпитател  – Здравка Дончева

 Педагог в ясла – Венцислава Каменова

              Помощник-възпитател – Ивелина Иванова

Първа А група    „Детство мое”

              Тел. 0886 13 60 07

Ст. Учител – Ина Маринова

Учител – Диляна Тодорова

              Помощник – възпитател – Радка Петкова

Първа Б група   „Слънчице”

              Тел: 0889 06 61 83

 

Ст. Учител – Цветанка Митева

Учител – Нели Ковачева

              Помощник – възпитател – Нели Кръстанова

Втора Група   „Смехорани”

              Тел. 0886 13 60 07

Ст. Учител – Евелина Янкова

Учител – Людмила Григорова

              Помощник – възпитател – Лилия Иванова

Трета група  „Зорница”

              Тел.0884 21 29 61

Ст. Учител – Кристина Тодорова

Учител    –        Мая Вълчева

              Помощник – възпитател – Антония Янчева

Четвърта група    „Мечо Пух”

              Тел. Тел.0884 21 29 61

Ст. Учител – Румяна Георгиева

Учител    –     Нели Великова

              Помощник – възпитател – Иванка Господинова

За вкусната храна се грижат:

Главен готвач – Снежана Локова

Помощник – готвач – Ганка Драганова

Работник кухня  –  Рени Славчева

За чистотата в общите помещения отговаря

Василка Михайлова

За приятния външен вид на детската градина отговаря

Стоян Стоянов

За нашата сигурност отговаря

Петьо Дончев