Царството на игрите

Начало Царството на игрите

 

Играта при децата е толкова важна, колкото и любовта, храната, грижата и надеждата.  Играта е израз на радостта и забавлението.  Играта отключва креативността и въображението. Играта спокойно може да се нарече „храна за мозъка”.

Играейки, децата се учат да управляват емоциите си и да се справят с тях. Освен това тя им помага да опознават и разбират света около себе си.  С игра, децата придобиват умения, учат се да градят взаимоотношения с околните, създават ценностната си система и чувството си за етика.