Пътечки към знанието

Начало Пътечки към знанието

 

Човек вижда толкова, колкото знае. Гьоте

А за да отворим очите на децата ги повеждаме по нашите пътечки към знанието, които имат своите имена:

Сладкодумната ни води в света на българския език и литературата. Любопитната пътечка е насочена направо към математиката и конструктивно-техническата дейност. За да опознаем природния и социален свят тръгваме по Чудесната пътечка. Завиваме по пъстрата пътечка към изобразителното изкуство и после направо по Музикалната. Най-обичаме Скокливата пътечка. Скок – и попадаме в света на спорта.